Oferta

Prywatna Szkoła Jazdy „BOŻENA” organizuje kursy prawa jazdy na kategorie AM, A1, A2, A, B, C, C+E. Prowadzimy również kwalifikacje wstępne i okresowe.

OFERUJEMY KURSY PODSTAWOWE w zakresie kategorii:

KATEGORIA C - samochody ciężarowe

 

KATEGORIA C+E - ciężarowe z przyczepą

 

KATEGORIA B - samochody osobowe

 

Kurs na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Część praktyczna to nauka jazdy z instruktorem na placu manewrowym, na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym. Elementem każdego kursu są także wyjazdy do Chojnic, Gdyni i Gdańska.

KWALIFIKACJE WSTĘPNE I OKRESOWE - informacje dodatkowe

KWALIFIKACJA WSTĘPNA jest obowiązkowa dla nowych kandydatów na kierowców zawodowych. Kierowca musi uzyskać kwalifikację wstępną odpowiednio do pojazdu, którym będzie wykonywał przewóz drogowy. Na kwalifikację wstępną składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także testy kwalifikacyjne. Kurs kwalifikacyjny obejmuje 280 godzin (w tym: 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki).
Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy w kategorii:

  • D1, D1+E, D lub D+E - wydane do dnia 10 września 2008r.
  • C1, C1+E, C lub C+E - wydane do dnia 10 września 2009 r.
 
Nazwa kursuTeoria (godz.)Praktyka (godz.)
Kwalifikacja Wstępna C 260 20
Kwalifikacja Wstępna D 260 20
Kwalifikacja Uzupełniająca C 65 5
Kwalifikacja Uzupełniająca D 65 5
Szkolenie okresowe C 35 0
Szkolenie okresowe D 35 0
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona C 140 10
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona D 140 10
Kwalifikacja Uzupełniająca Przyspieszona C 33,5 2,5
Kwalifikacja Uzupełniająca Przyspieszona D 33,5 2,5
 


SZKOLENIA OKRESOWE
Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowych. Szkolenie prowadzone jest w formie kursu okresowego i obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie 5 modułów określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 
KIEROWCY POSIADAJĄCY PRAWO JAZDY KATEGORII D, D1, D + E LUB D1 + E
Data wydania prawa jazdy kategorii D lub D1Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy
do 31.12.1980 do 10.09.2009
01.01.1981 - 31.12.1990 do 10.09.2010
01.01.1991 - 31.12.2000 do 10.09.2011
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2012
01.01.2006 - 10.09.2008 do 10.09.2013
KIEROWCY POSIADAJĄCY PRAWO JAZDY KATEGORII C, C1, C + E LUB C1 + E
Data wydania prawa jazdy kategorii C lub C1Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy
do 31.12.1980 do 10.09.2010
01.01.1981 - 31.12.1995 do 10.09.2011
01.01.1996 - 31.12.2000 do 10.09.2012
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2013
01.01.2006 - 10.09.2009 do 10.09.2014

Wymóg uzyska kwalifikacji wstępnej dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy:

  • D1, D1+E, D lub D+E - wydane po dniu 10 września 2008r.
  • C1, C1+E, C lub C+E - wydane po dniu 10 września 2009 r.

Kierowca zobowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat. C1, C1 + E, C, C + E lub D1, D1 + E, D, D + E.

Kontakt